Disclaimer

Van Kerkhoff Maatwerk in Ro (Kamer van Koophandel: 52390519), hierna te noemen Van Kerkhoff Maatwerk, verleent u toegang tot deze website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Van Kerkhoff Maatwerk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Van Kerkhoff Maatwerk spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van Kerkhoff Maatwerk nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij Van Kerkhoff Maatwerk.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Kerkhoff Maatwerk, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Antwoorden op vraagstukken over Ruimtelijke ontwikkeling