Maatwerk leveren voor elke opgave

Profiel

Van Kerkhoff Maatwerk in RO is het eenmansbedrijf van Roeland van Kerkhoff.

Het bedrijf rust op twee pijlers. Enerzijds het helpen van initiatiefnemers bij het tot stand brengen van projecten met een ruimtelijke component. Graag ben ik de gesprekspartner die een initiatief ombouwt naar een realistische ontwikkeling die bestuurlijk, juridisch en financieel is verankerd. Daarbij uitdagingen op financieel, economisch, planologisch, juridisch, stedenbouwkundig of milieuhygiënisch vlak niet schuwend.

Anderzijds het adviseren van overheden die op interactieve wijze met belanghebbenden een ruimtelijke strategie willen ontwikkelen voor de toekomst. Graag help ik deze strategie te ontwikkelen en vast te leggen in een breed gedragen, bestuurlijk vastgesteld document waarin ruimtelijke ordening, economie en milieu met elkaar in evenwicht zijn gebracht.

Elke keer, wanneer dat zinvol is, zoek ik de samenwerking op met professionele mensen met een specifieke kennis en functie.

Daarmee lever ik maatwerk voor elke opgave!

 

 

Roeland van Kerkhoff (1968) heeft twee studies gedaan met een economische achtergrond.

In 1991 liep hij stage bij het BRO in Vught, waar hij zich in eerste instantie bezig hield met grensoverschrijdende samenwerking en regionaal economische actieplannen. Na zijn studie was hij werkzaam bij BRO, waar de focus zich steeds meer verlegde naar de ontwikkeling en revitalisering van bedrijventerreinen.

Na een kort uitstapje naar het management van een adviesgroep, trok de inhoud van het werk en stapte hij over naar Rothuizen van Doorn 't Hooft. Daar lag de nadruk veel meer op de ruimtelijke ordening, waarbij hij stedenbouwkundige ontwerpen instrumenteel vertaalde in bijvoorbeeld bestemmingsplannen.

Vanaf 2006 is Roeland in werkgroepen werkzaam als deskundige bij de Commissie voor de Milieueffectrapportage, waarvan hij sinds 2011 formeel lid is.

Sinds 2011 is hij zelfstandig ondernemer.

 

 

 

Antwoorden op vraagstukken over Ruimtelijke ontwikkeling