Een goede indruk van onze werkzaamheden

Projecten

Plus Supermarkt Scharendijke

Plus Supermarkt Scharendijke

Plus Supermarkt Scharendijke

In de Dorpsstraat te Scharendijke was lange tijd een supermarkt en een winkel in huishoudelijke artikelen gevestigd. Met name bevoorrading en parkeren zijn en blijven op die locatie problematisch. Aan de rand van het dorp, naast de brandweerkazerne, is een nieuwe locatie gevonden. Hier wordt een gloednieuw boodschappencentrum gecreëerd, waar het dorp en de omgeving op een moderne manier hun...

Lees meer & foto's
Herbestemming rijksmonument De Korn 26 Dussen

Herbestemming rijksmonument De Korn 26 Dussen

Herbestemming rijksmonument De Korn 26 Dussen

Op De Korn 26 in Dussen staat een monumentale boerderij met een bijbehorende tuin en boomgaard. Plan van de eigenaar is het monument te restaureren en duurzaam te (laten) gebruiken en de historische tuin en boomgaard op een duurzame manier te onderhouden. Het ‘Kornhuys’ wordt een kleinschalige woonzorgvoorziening voor jongvolwassenen met een lichamelijke en/of geestelijke...

Lees meer & foto's
Jongerencentrum The Box Hilvarenbeek

Jongerencentrum The Box Hilvarenbeek

Jongerencentrum The Box Hilvarenbeek

Op een braakliggend perceel van het kleinschalige bedrijventerrein Bukkum in Hilvarenbeek is een jongerencentrum ontwikkeld. Door deze ontwikkeling kan de bestaande huisvesting in het centrum van Hilvarenbeek herontwikkeld worden voor woningbouw. Voor de nieuwe locatie is een stoer en robuust gebouw ontworpen. Dit ontwerp paste, zowel qua gebruik als qua bouwmassa, niet in het...

Lees meer & foto's
Delta Marina

Delta Marina

Delta Marina

Sinds 1964 bestaat de Jachthaven Delta Marina in Kortgene, destijds één van de eerste commerciële jachthavens in Nederland. De veranderende vraag van haar klanten leidt ertoe dat faciliteiten als overdekte winterstalling en verblijfsrecreatieve voorzieningen moeten worden gerealiseerd. Bestaande faciliteiten als botenkraan, werf en parkeren moeten worden verbeterd. Het vigerende...

Lees meer & foto's
Bestemmingsplan De Weverij Geldrop

Bestemmingsplan De Weverij Geldrop

Bestemmingsplan De Weverij Geldrop

Ten zuiden van het centrum van Geldrop lag het verouderde fabriekspand met achterliggend perceel van Van Agt & Zn. Door de herontwikkeling zijn inmiddels de bestaande opstallen gesloopt en zijn 36 nieuwbouwwoningen gerealiseerd.  Van Kerkhoff Maatwerk heeft het bestemmingsplan gemaakt, op basis waarvan de herontwikkeling, juridisch - planologisch, mogelijk is gemaakt. Voor...

Lees meer & foto's
Evaluatie projecten in context omgevingswet

Evaluatie projecten in context omgevingswet

Evaluatie projecten in context omgevingswet

De omgevingswet is recent door de beide kamers aangenomen. in de voorbereiding van de wet zijn enkele gerealiseerde complexe provinciale projecten geanalyseerd. Hamvraag daarbij was: "Lopen projecten beter en eenvoudiger onder de nieuwe wet?". De onderzochte projecten hebben betrekking op onder meer ruimte voor de rivier, natuurontwikkeling, aanleg van infrastructuur, reconstructie in het...

Lees meer & foto's
Herontwikkeling bedrijfskavel Vijfhuizenbaan Riel

Herontwikkeling bedrijfskavel Vijfhuizenbaan Riel

Herontwikkeling bedrijfskavel Vijfhuizenbaan Riel

REASeuro is actief op alle mogelijke vraagstukken rondom explosieven: van advies tot opleiding tot het opsporen en eventueel vernietigen van explosieven. De huidige vestiging is verspreid over meerdere locaties in Riel. Herontwikkeling van de locatie aan de Vijfhuizenbaan biedt de mogelijkheid voor een efficiënte clustering van bedrijfsactiviteiten, de bouw van twee bedrijfswoningen én...

Lees meer & foto's
De Blanke Top Cadzand-Bad

De Blanke Top Cadzand-Bad

De Blanke Top Cadzand-Bad

Hotel 'De Blanke Top' staat op één van de belangrijkste duinovergangen van Zeeuws - Vlaanderen. Het familiehotel van hoge kwaliteit, met een hoge klanttevredenheid,  durft te investeren in een stevige vernieuwing en uitbreiding. Vanaf 2011 is Van Kerkhoff Maatwerk in RO betrokken bij de planvorming. Dit heeft geresulteerd in: De opname van geheel Cadzand-Bad in de Crisis- en...

Lees meer & foto's
Structuurvisie Halderberge

Structuurvisie Halderberge

Structuurvisie Halderberge

De structuurvisie Halderberge legt op de hoofdlijnen vast waar de gemeente op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk gebied naar toe gaat in 2025 en zoomt in op haar vijf kernen. Voor het gemeentebestuur is de structuurvisie een belangrijk beleidskader. In de visie is niet het eindbeeld vastgelegd, maar de strategieën om tot het eindbeeld te komen. Daarmee krijgt het beleidskader de...

Lees meer & foto's
Landgoed ontwikkeling Sint Jansteen

Landgoed ontwikkeling Sint Jansteen

Landgoed ontwikkeling Sint Jansteen

Begin 2015 zijn beleidsregels voor nieuwe landgoederen door de gemeente Hulst vastgesteld. Alleen het coulisselandschap komt daarvoor in aanmerking. In de bosrijke gebieden ten zuiden van Sint Jansteen is Van Kerkhoff Maatwerk in RO betrokken bij de stichting van twee nieuwe landgoederen. Naast de bouw van één of twee landhuizen, wordt op deze landgoederen gezorgd voor recreatieve...

Lees meer & foto's
Visie vestingstad Hulst

Visie vestingstad Hulst

Visie vestingstad Hulst

De economische positie van de historische binnenstad van Hulst is al lang niet meer vanzelfsprekend. Bezoekersaantallen lopen terug en vernieuwing blijft uit. Om toeristen te trekken naar de prachtige vesting moet de binnenstad een “place to be” zijn. Van Kerkhoff Maatwerk in RO heeft een proces gefaciliteerd, waarin de gemeente Hulst, de Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad (OVHV) en de...

Lees meer & foto's
Bestemmingsplan Julianastraat 88-90 Heikant

Bestemmingsplan Julianastraat 88-90 Heikant

Bestemmingsplan Julianastraat 88-90 Heikant

Aan de doorgaande weg door Heikant heeft een ondernemend stel het pand overgenomen van een voormalig handel in landbouwmachines, die er illegaal een feestzaal was gestart. Ook het naastgelegen perceel is aangekocht. De eigenaren hebben thans een gespecialiseerde winkel in slagwerk en willen op de locatie onderdak bieden aan onder meer een Bed and Breakfast, een theetuin en uitstalling van...

Lees meer & foto's
MER kustversterking en jachthaven Cadzand Bad

MER kustversterking en jachthaven Cadzand Bad

MER kustversterking en jachthaven Cadzand Bad

De kust in Zeeuws-Vlaanderen werd door het Rijk aangewezen als een 'zwakke schakel'. In Cadzand-Bad is gekozen voor een zeewaartse versterking door verbreding van de duinen, verschuiving van de stranden en verhoging en verlenging van de strekdammen voor het gemaal. Private initiatiefnemers hebben kapitaal bij elkaar gebracht om een jachthaven tussen de strekdammen te realiseren. Er is een...

Lees meer & foto's

Antwoorden op vraagstukken over Ruimtelijke ontwikkeling