Een goede indruk van onze werkzaamheden

Projecten

Structuurvisie Halderberge

De structuurvisie Halderberge legt op de hoofdlijnen vast waar de gemeente op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk gebied naar toe gaat in 2025 en zoomt in op haar vijf kernen. Voor het gemeentebestuur is de structuurvisie een belangrijk beleidskader. In de visie is niet het eindbeeld vastgelegd, maar de strategieën om tot het eindbeeld te komen. Daarmee krijgt het beleidskader de gewenste flexibiliteit. Voorbeelden van strategieën zijn: versterken, verbreden, transformeren, herstructureren en beschermen. Deze strategieën zijn digitaal verankerd.

De structuurvisie is interactief opgesteld met de ambtelijke werkgroep, stakeholders, het college en de raad. Daarnaast zijn er kernavonden georganiseerd, waarin met de bewoners is gesproken over de specifieke opgaven in de kernen.

Van Kerkhoff Maatwerk in RO heeft in het interactieve proces als project- en procesleider gefungeerd.

Structuurvisie Halderberge

Periode: 2012 - 2013
Opdrachtgever: Gemeente Halderberge
Samenwerking: Rothuizen
Plangebied: Gemeentelijk grondgebied met bijna 30.000 inwoners

Antwoorden op vraagstukken over Ruimtelijke ontwikkeling