Een goede indruk van onze werkzaamheden

Projecten

MER kustversterking en jachthaven Cadzand Bad

De kust in Zeeuws-Vlaanderen werd door het Rijk aangewezen als een 'zwakke schakel'. In Cadzand-Bad is gekozen voor een zeewaartse versterking door verbreding van de duinen, verschuiving van de stranden en verhoging en verlenging van de strekdammen voor het gemaal. Private initiatiefnemers hebben kapitaal bij elkaar gebracht om een jachthaven tussen de strekdammen te realiseren. Er is een samenwerking tot stand gekomen tussen de private initiatiefnemers, de gemeente Sluis en waterschap Scheldestromen om de jachthaven in samenhang met de kustversterking te realiseren.

Van Kerkhoff Maatwerk in RO heeft de milieueffectrapportage aangestuurd, (mee)geschreven en vervolgens de voorkeursvariant vastgelegd in een bestemmingsplan. Verder is een vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet aangevraagd en verkregen. Het bestemmingsplan en de Nb-wetvergunning zijn in een Raad van Stateprocedure in stand gebleven, zij het dat een bestuurlijke lus nodig was om een kleine omissie te herstellen. Vervolgens is voor het clubgebouw van de jachthaven een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd met een beperkte afwijking van het bestemmingsplan. De jachthaven wordt in 2016 opgeleverd.

MER kustversterking en jachthaven Cadzand Bad

Periode: 2011- 2015
Opdrachtgever: Yacht@Cadzand-Bad BV
Samenwerking: Antea Group
Plangebied: Jachthaven met maximaal 160 ligplaatsen

Fotogalerij

Antwoorden op vraagstukken over Ruimtelijke ontwikkeling