Een goede indruk van onze werkzaamheden

Projecten

Evaluatie projecten in context omgevingswet

De omgevingswet is recent door de beide kamers aangenomen. in de voorbereiding van de wet zijn enkele gerealiseerde complexe provinciale projecten geanalyseerd. Hamvraag daarbij was: "Lopen projecten beter en eenvoudiger onder de nieuwe wet?". De onderzochte projecten hebben betrekking op onder meer ruimte voor de rivier, natuurontwikkeling, aanleg van infrastructuur, reconstructie in het buitengebied en stedelijke vernieuwing. Onderzocht is de mogelijke winst in tijd, geld en projectkwaliteit.

Redenen voor vertragingen in de planvorming blijken telkens weer niet zozeer wetten en procedures te zijn, maar bestuurlijke heroverwegingen, moeizame afstemming tussen de beleidsvelden en nieuwe sectorale inzichten. Tot op detailniveau zijn aanbevelingen voor een Omgevingswet gedaan, vooral op het gebied van integraal werken. De resultaten hebben een rol gespeeld bij de wetsontwikkeling en bij de interne provinciale doorwerking.

Evaluatie projecten in context omgevingswet

Periode: 2012 - 2013
Opdrachtgever: Provincies Gelderland en Overijssel
Samenwerking: Rothengatter Leefomgeving Consult
Plangebied: 8 projecten van diverse omvang

Fotogalerij

Antwoorden op vraagstukken over Ruimtelijke ontwikkeling