Een goede indruk van onze werkzaamheden

Projecten

Bestemmingsplan De Weverij Geldrop

Ten zuiden van het centrum van Geldrop lag het verouderde fabriekspand met achterliggend perceel van Van Agt & Zn. Door de herontwikkeling zijn inmiddels de bestaande opstallen gesloopt en zijn 36 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. 

Van Kerkhoff Maatwerk heeft het bestemmingsplan gemaakt, op basis waarvan de herontwikkeling, juridisch - planologisch, mogelijk is gemaakt. Voor archeologie, cultuurhistorie, bodemverontreiniging, waterberging, flora en fauna, verkeer en parkeren, afstemming op een nabijgelegen café-zaal en verkeerslawaai, zijn specifieke onderbouwingen gemaakt. 

Met korte lijnen combineert Van Kerkhoff Maatwerk vanuit het eigen netwerk verschillende vormen van deskundigheid in to-the-point onderzoeken. De toelichting omvat een overzichtelijke verantwoording. De regels zijn op maat gesneden, afgestemd op de gebruiken in de gemeente. 

Bestemmingsplan De Weverij Geldrop

Periode: 2015 - 2016
Opdrachtgever: Dura Vermeer
Samenwerking: LSWH Architecten
Plangebied: ca. 6000 m2

Fotogalerij

Antwoorden op vraagstukken over Ruimtelijke ontwikkeling