Een goede indruk van onze werkzaamheden

Projecten

De Blanke Top Cadzand-Bad

Hotel 'De Blanke Top' staat op één van de belangrijkste duinovergangen van Zeeuws - Vlaanderen. Het familiehotel van hoge kwaliteit, met een hoge klanttevredenheid,  durft te investeren in een stevige vernieuwing en uitbreiding.

Vanaf 2011 is Van Kerkhoff Maatwerk in RO betrokken bij de planvorming.

Dit heeft geresulteerd in:

  • De opname van geheel Cadzand-Bad in de Crisis- en herstelwet, zodat er op deze bijzondere plek in het kustgebied mag worden geïnvesteerd.
  • Het ontwerp voor gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van het hotel met een tweelaagse parkeerkelder, wellness- en vergaderfaciliteiten en een landschappelijke inpassing in de duinen.
  • Een toegesneden bestemmingsplan met een directe titel voor het hotel en een uitwerkingsplicht voor aangrenzende appartementengebouwen.
  • Een besloten prijsvraag voor de ontwikkeling van de appartementengebouwen, die als financiering voor de verbetering van het hotel dienen.
  • Overeenkomsten met de gemeente over de kosten, met het waterschap over erfpacht, met naburige initiatiefnemers over de herinrichting van de duinovergangen en met de natuurbeschermingsorganisaties over compensatie.
De Blanke Top Cadzand-Bad

Periode: 2011 - 2016
Opdrachtgever: De Blanke Top Beheer
Samenwerking: Arcas, Omna, Jaspers technisch bureau, Venterra
Plangebied: circa 2,5 Hectare

Fotogalerij

Antwoorden op vraagstukken over Ruimtelijke ontwikkeling